Whiskyproevers uit Alkmaar

– Whiskyvat

We and our Springbank

Begin 1997 is in de Ben Nevis Club besloten om eens te bekijken of er mogelijkheden waren om te komen tot aankoop van een “eigen” whiskyvat. Hiertoe werd een zogenaamde vatcommissie in het leven geroepen in de persoon van Jaap Vriesman en Krijno Evenhuis.
Zij onderzochten de mogelijkheden en kwamen tot de conclusie dat de Springbank Distillery hiervoor de gunstigste opties bood. Na uitvoerig beraad werd besloten tot aankoop van een whiskyvat en de vatcommissie heeft toen uit naam van de club bij J. A. Mitchell & Co. Ltd. oftewel de Springbank Distillery in Campbeltown, een vat New Fill whisky aangekocht.
Het vat is een fresh sherry butt met vatnummer 283 uit een serie van 512 en een inhoud 510 liter.
De sterkte bedraagt bij 63,6% alcohol.
Omdat de club een probleem had met de voorfinanciering, is toen door één van de leden een renteloos voorschot verstrekt. Verder werd gekozen voor een “aandelensysteem”. Al na korte tijd kon het voorschot worden terugbetaald. Inmiddels zijn alle beschikbare aandelen verkocht.
Er zijn in totaal 250 van deze aandelen aan (voornamelijk) leden van de club verkocht. Elke aandeelhouder heeft dus per aandeel 1/250ste deel van het vat gekocht.

Bij botteling bleek dat per aandeelhouder er twee flessen beschikbaar waren. En de lang gekoesterde verwachting werd bewaarheid. Het is een kostelijke whisky geworden, vol en rond van smaak. Een goed belegd kapitaal, met een geweldige opbrengst. Hier kan een beursgang niet tegenop!