Whiskyproevers uit Alkmaar

Sfeerverslag Jaarvergadering 2014

hamerDe jaarvergadering van de Ben Nevis Club, maandag 27 januari jl. werd goed bezocht. Traditioneel wordt deze gehouden in de Ierse Pub van onze goede vriend Merv Macknight. Voorzitter Wullie Macmorland heeft dan zijn handen vrij om zonder zorgen voor zijn dierbare Hielander de vergadering te leiden.  Secretaris Peter Winkel was aftredend en werd ook deze keer met algemene stemmen herkozen, net als de kascommissie.

Na het succes van het Springbankvat, al weer enige jaren geleden, heeft de Ben Nevis Club weer een Vatcommissie ingesteld. Deze onderzoekt de mogelijkheden om met uitgifte van aandelen, voor de leden, de aankoop van een vat whisky te realiseren. De commissie heeft al een enquête gehouden waar een ruime respons op kwam. De commissie heeft  ook een reglement opgesteld en gaat nu verder met haar onderzoek en mogelijk de realisatie van het plan.

Het belangrijkste andere punt was natuurlijk waar het om gaat bij een fijnproevers genootschap als de Ben Nevis Club: Het jaarprogramma. Tot aan de zomervakantie zijn de datums bekend. Na de Nieuwjaarsreceptie en de Jaarvergadering, die al zijn geweest ziet het programma er als volgt uit:

  • 14 en 15 februari Hielander festival;
  • 10 maart Special Blend Proeverij
  • 14 april proeverij (onderwerp volgt);
  • 16 mei Eten-met-Whisky.
  • 24 en 25 mei BNC-uitje naar Texel.
  • Nader te bepalen datum: Najaar proeverij met Special Guest
  • Nader te bepalen datum in december Eindejaar-feestavond, waarschijnlijk weer op een vrijdagavond in de SOOS.
  • Nader te bepalen datum in 2015 BNC-uitje naar Schotland, organisatie o.l.v. Karel Erfmann
  • Nader te bepalen datum in december 2015 JUBILEUMFEEST

In de rondvraag werd nog medegedeeld dat in 2014 de ledenpasjes worden vervangen door een nieuw exemplaar.

 

Peter Winkel, secretaris.

Comments are closed.