Whiskyproevers uit Alkmaar

Jaarvergadering

Sfeerverslag Jaarvergadering 2014

hamerDe jaarvergadering van de Ben Nevis Club, maandag 27 januari jl. werd goed bezocht. Traditioneel wordt deze gehouden in de Ierse Pub van onze goede vriend Merv Macknight. Voorzitter Wullie Macmorland heeft dan zijn handen vrij om zonder zorgen voor zijn dierbare Hielander de vergadering te leiden.  Secretaris Peter Winkel was aftredend en werd ook deze keer met algemene stemmen herkozen, net als de kascommissie. (more…)


Verslag ledenvergadering

Maandagavond 28 januari vond de jaarlijkse ledenvergadering van de Bennivisclub plaats.

Voor geïnteresseerden hebben we het verslag van de vergadering online gezet.